Handleiding MEFISTO

MEFISTO (Modelling and Evaluating Flanders' FIscal and Social Tomorrow) is een instrument voor ex ante beleidsevaluatie bedoeld voor onderzoekers, beleidsmakers, organisaties van het maatschappelijk middenveld en andere stakeholders die geïnteresseerd zijn in de invloed van het belasting- en uitkeringsbeleid op de (her)verdeling van inkomens en op het overheidsbudget in Vlaanderen & België.

Om het gebruiksgemak te verhogen en een optimale transparantie van het model te garanderen werken we momenteel* aan een uitgebreide handleiding. Deze handleiding verklaart de werking van het microsimulatiemodel, geeft uitleg bij de data die we gebruiken en de vooronderstellingen die we maken bij de simulaties, en verklaart de berekeningswijze van de resultaten en hoe deze te interpreteren.

* We voorzien dat de handleiding volledig zal zijn tegen eind januari 2014, de delen die reeds geschreven zijn kan u hieronder reeds raadplegen. 

Inhoudstafel

1. Data

1.1. Welke data gebruikt MEFISTO?

1.2. Welke informatie wordt hier nog aan toegevoegd?

1.3. Is de gebruikte steekproef representatief?

2. Microsimulatie

2.1. Welk model wordt gebruikt?

2.2. Wat zijn de algemene kenmerken van MEFISTO?

2.3. Voor welk beleid kan ik de effecten simuleren met MEFISTO?

2.4. Hoe berekent MEFISTO indirecte belastingen?

2.5. houdt MEFISTO rekening met de institutionele organisatie van België?

3. Resultaten

3.1. Welke output berekent MEFISTO?

3.2. Hoe moet ik die output lezen?

3.3. Welke inkomensconcept hanteert MEFISTO? 

3.4. Hoe deelt MEFISTO de bevolking op in groepen?