MOTYFF

(MOdelling TYpical Families in Flanders) is een simulatie-instrument voor het berekenen van het netto beschikbare inkomen van één specifiek gezin of individu.

Het netto beschikbare inkomen van een gezin is een belangrijke determinant van bestaans(on)zekerheid. Maar dit inkomen is geen stabiel gegeven. Het wijzigt onder invloed van veranderingen in de samenstelling van het gezin: er komen kinderen bij, of ze verlaten het huis; men wordt ziek of werkloos, gaat op pensioen, of politici voeren een beleidsverandering door (hogere kinderbijslag bijvoorbeeld). 

In dit tweede online instrument bepaalt de gebruiker zelf eerst de socio-economische kenmerken van de gezinsleden (Hoe oud? werkend of gepensioneerd? Ziek of gezond? Enz.). Daarna geeft hij/zij aan welke wijziging het nieuwe gezin (nieuwe job, ziekteperiode, extra kind, ...) of het beleid ondergaat. Het model toont de impact daarvan op het beschikbare inkomen.

 

Deze gebruiksaanwijzing zet u op weg voor het gebruik van MOTYFF. Bijkomende informatie vindt u in de help-vensters van het online instrument en in de gedetailleerde handleiding

Voor de MOTYFF Pensioen Simulator is een aparte handleiding beschikbaar.

    

MOTYFF werd ontworpen met de hulp van