Meer over MOTYFF

Op de studiedag 'Van arbeidsongeschiktheid naar werk' stelt het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck de resultaten voor van twee aflopende onderzoeksprojecten rond de arbeidsintegratie van personen met een handicap of langdurige gezondheidsproblemen. Het eerste onderzoeksproject is een FWO-project met de focus op Arbeidsongeschiktheid en vervroegde uittrede in Vlaanderen. In het artikel dat op deze studiedag gepresenteerd zal worden, staat de arbeidsmarktpositie van arbeidsongeschikten centraal en wordt er onderzocht hoe de individuele arbeidsmarkt-kansen van arbeidsongeschikten zich vertalen naar de huishoudwerkintensiteit door middel van een polarisatie-index. In het tweede onderzoeksproject staan de inactiviteitsvallen centraal. In opdracht van VIONA werd een online rekeninstrument ontwikkeld dat de financiële implicaties berekent van transities van ziekte of invaliditeit naar werk voor specifieke gezinssituaties. Dit instrument bouwt verder op het MOTYFF-model dat gerealiseerd werd in het kader van het IWT-project FLEMOSI. Op deze studiedag zullen we de eerste resultaten over meer- en minder-opbrengsten van werk na uitkerings-afhankelijkheid toelichten. In de namiddag organiseren we bovendien een introductiesessie in het vernieuwde MOTYFF-model voor iedereen die zelf aan de slag wil gaan met het simulatiemodel. 

 
9:00-9:20      Registratie en koffie
9:20-9:30      Verwelkoming
9:30-9:45      Inleiding Patricia Vroman (Vlaamse overheid - Departement Werk en Sociale Economie)
9:45-10:15    De ongelijke verdeling van werk over huishoudens in België, Vincent Corluy (CSB, Universiteit Antwerpen)
10:45-11:15  Koffie
11:15-12:00  Arbeidsgehandicapten en inactiviteitsvallen: simulaties met MOTYFF, Natascha Van Mechelen (CSB, Universiteit Antwerpen)
12:00-12:15  Vragen en discussie
12:15-13:15  Broodjeslunch
13:30-16:00  Introductiesessie MOTYFF: de werking van MOTYFF aan de hand van praktijkvoorbeelden, Tine Hufkens (CSB, Universiteit Antwerpen)