Updates

We lijsten hieronder chronologisch de veranderingen op die doorgevoerd worden aan MOTYFF:
 
18 december 2014
MOTYFF 2013 is online beschikbaar! 
 
12 december 2014
Update MOTYFF 2012. De berekeningen van het inkomen op basis van het minimumloon (Gewaarborgd Gemiddeld Minimum Maandinkomen, GGMMI) werden aangepast. In vorige versies was het zuivere minimumloon gelijk aan het GGMMI, vastgelegd door de Nationale Arbeidsraad (zie GGMMI). Volgens de Collectieve Arbeidsovereenkomst nr.43 van 2 mei 1988 is het bedrag van het GGMMI echter inclusief de eindejaarspremie. De berekeningen in MOTYFF werden hieraan aangepast. Het zuivere minimumloon wordt nu als volgt berekend: GGMMI*12/13. De vakantiegelden en de eindjaarspremie worden op basis van het zuivere loon berekend. Meer informatie over de berekening van het loon, is te vinden in de uitgebreide MOTYFF-handleiding.   
 
september 2014
Update MOTYFF 2012. Toevoeging Vlaamse zorgverzekering en de berekening van de kinderopvang op basis van het aantal gewerkte uren door de ouder(s), werd op punt gesteld. 
 
juni 2014
In het kader van het VIONA-project werden de schermen geüpdatet voor de berekening van inactiviteitsvallen. Er werd in bij de uitbreiding gefocust op financiële vallen bij de transitie van een ziekte- of invaliditeitsuitkering of een inkomensvervangende- en eventueel bijkomende integratieuitkering naar een situatie tewerkstelling. Op 17 juni 2014 worden de resultaten van het Viona onderzoeksproject voorgesteld op de studiedag 'Van arbeidsongeschiktheid naar werk'. 
 
november 2013
Eerste online versie MOTYFF.